Betingelser-Kattehotellet

Betingelser – Kattehotellet

Vi ber deg om å lese nøye gjennom betingelsene , da du automatisk aksepterer dem når du sender oss bestilling/forespørsel om opphold. Dersom du lurer på noe kan du gjerne kontakte oss.

Prisen for opphold hos oss gjelder fra og med bekreftet innleverings dag og til og med bekreftet utleveringsdag. Det vil si per påbegynte dag, uansett tidspunkt.


VAKSINASJON:
Katten din må være vaksinert mot Parvovirus (kattepest) og Calici – og herpesvirus (katteinfluensa). Katten må senest være vaksinert 14 dager før oppholdet. Dokumentasjon framvises ved ankomst. Ved mangel på dokumentasjon ved ankomst kan vi dessverre ikke ta imot katten på grunn av mattilsynets regler.

ALLERGIER/SYKDOM:
Husk å alltid opplyse om katten har allergier, er eller har vært syk/skadet det siste året. Hvis katten har fått en skade, er dårlig i magen eller andre små eller store symptomer så vil vi vite om det ved levering. Dette er meget viktig da dette kan påvirke kattens adferd.
Dersom sykdom eller skade skulle oppstå i løpet av dagen, anser vi det som vår plikt å ta katten til nødvending konsultasjon og behandling hos veterinær. Kostnader knyttet til dette dekkes av katteeier eller eiers forsikring.

Juvika hunde- og kattehotell kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom som følge av forhold under eller etter oppholdet. Vi setter stor pris på å bli informert om det, slik at vi kan ta forhåndsregler for våre andre gjester.
Vi anbefaler at alle katter som gjester Juvika kattehoteller er forsikret. 

ATFERD:
For å benytte luftegården må katten gå overens med andre katter.