Betingelser-Hundehotellet

Betingelser – Hundehotellet 

Vi ber deg om å lese nøye gjennom betingelsene , da du automatisk aksepterer dem når du sender oss bestilling/forespørsel om opphold. Dersom du lurer på noe kan du gjerne kontakte oss.

Prisen for opphold hos oss gjelder fra og med bekreftet innleverings dag og til og med bekreftet utleveringsdag. Det vil si per påbegynte dag, uansett tidspunkt.

Vaksinasjonskrav: 

DHPPI (hvert 3. år) og PI (årlig). Vi anbefaler på det sterkeste at hunden får BbPI årlig. Dette er en ekstra beskyttelse mot kennelhoste. Den erstatter PI, så det er ikke en ekstra vaksine. Snakk med din Veterinær om dette.  

Dokumentasjon på gyldig vaksinasjon mot valpesyke, leverbetennelse, parainfluensa, parvo virus og kennelhoste sendes til oss før oppstart. Sjekk at vaksinasjonene er gyldige i god tid før oppholdet.  

Obs! Dersom tidligere vaksine er utløpt, og ny vaksine må gis, beregnes 10 dager før beskyttelsen er tilstrekkelig. Hunder som har vært i utlandet, må kunne dokumentere vaksinasjon mot rabies. Ved mangel på gyldig dokumentasjon, kan vi dessverre ikke ta imot hunden på grunn av Mattilsynets regler. 

ALLERGIER/SYKDOM 

Husk å alltid opplyse om hunden har allergier, er eller har vært syk/skadet det siste året. Hvis hunden har fått en skade, er dårlig i magen eller andre små eller store symptomer så vil vi vite om det ved levering. Dette er meget viktig da dette kan påvirke hundens adferd denne dagen. 

Dersom du har mistanke om nesemidd, lus eller lopper på din hund skal hunden sjekkes før den kan komme til oss.  

Dersom sykdom eller skade skulle oppstå i løpet av dagen, anser vi det som vår plikt å ta hunden til nødvending konsultasjon og behandling hos veterinær. Kostnader knyttet til dette dekkes av hundeier eller eiers forsikring. Juvika hunde- og kattehotell kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom som følge av forhold under eller etter oppholdet.  

Vi anbefaler at alle hunder som gjester Juvika hundehotell er forsikret