Betingelser-Hundebarnehagen

Vi ber deg om å lese nøye gjennom betingelsene , da du automatisk aksepterer dem når du sender oss bestilling/forespørsel om opphold. Dersom du lurer på noe kan du gjerne kontakte oss.

Vaksinasjonskrav:
DHPPI (hvert 3. år) og PI (årlig). Vi anbefaler på det sterkeste at hunden får BbPI årlig.
Dette er en ekstra beskyttelse mot kennelhoste. Den erstatter PI, så det er ikke en ekstra
vaksine. Snakk med din Veterinær om dette.
Dokumentasjon på gyldig vaksinasjon mot valpesyke, leverbetennelse, parainfluensa,
parvovirus og kennelhoste MÅ sendes til oss før oppstart. Sjekk at vaksinasjonene er gyldige i
god tid før oppholdet.
Obs! Dersom tidligere vaksine er utløpt, og ny vaksine må gis, beregnes 10 dager før
beskyttelsen er tilstrekkelig. Hunder som har vært i utlandet, må kunne dokumentere
vaksinasjon mot rabies. Ved mangel på gyldig dokumentasjon, kan vi dessverre ikke ta imot
hunden på grunn av Mattilsynets regler.


ALLERGIER/SYKDOM
Husk å alltid opplyse om hunden har allergier, er eller har vært syk/skadet det siste året. Hvis
hunden har fått en skade, er dårlig i magen eller andre små eller store symptomer så vil vi vite
om det ved levering. Dette er meget viktig da dette kan påvirke hundens adferd denne dagen.
Dersom du har mistanke om nesemidd, lus eller lopper på din hund skal hunden sjekkes før
den kan komme til oss.

Dersom sykdom eller skade skulle oppstå i løpet av dagen, anser vi det som vår plikt å ta
hunden til nødvending konsultasjon og behandling hos veterinær. Kostnader knyttet til dette
dekkes av hundeier eller eiers forsikring. Juvika hunde- og kattehotell kan ikke gjøres
økonomisk ansvarlig for skade eller sykdom som følge av forhold under eller etter oppholdet.
Vi anbefaler at alle hunder som gjester Juvika hundehotell er forsikret